మహామ్మారిని అంతం చేసే తెల్లజిల్లేడు గురించి ఈనిజాలు తెలిస్తే షాక్..

Real Facts About Tella Jilledu

ఆక్, అక్, అకాడా, అలార్కా, అర్బ్రే డి సాతాన్, అర్బ్రే  సోయి, అర్బ్రే సోయి డు సెనెగల్, ఆర్కా, అస్క్లేపియాస్ ప్రోసెరా, కలోట్రోపిస్ ప్రోసెరా, డెడ్ సీ ఆపిల్, ముదర్ బార్క్, ముడర్ యెర్కమ్, పోమియర్ డి సోడోమ్, సోడోమ్-ఆపిల్, స్వాలో-  వోర్ట్. ఇవన్నీ తెల్లజిల్లెడుకు ఉన్న మరో పేర్లు. మన వైద్యశాస్త్రంలో ఎప్పటినుంచో తెల్లజిల్లెడును వాడుతున్నా ఇప్పుడు నెల్లూరు ఆనందయ్య కరోనా మందులో వాడతారు అన్న తర్వాత అందరికీ ఆ పదార్థాలు యొక్క ఔషధగుణాలు గురించి … Read more మహామ్మారిని అంతం చేసే తెల్లజిల్లేడు గురించి ఈనిజాలు తెలిస్తే షాక్..

error: Content is protected !!