చాలా మందికి తెలియని 12 ప్రాచీన ఆరోగ్య సూత్రాలు

12 best indian ancient health tips

మనిషి యొక్క ఆరోగ్యమైన జీవితానికి మన పెద్దలు సూచించిన పురాతన కాలం నాటి 12 ఆరోగ్య సూత్రాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. కనీసం అందులో నాలుగు సూత్రాలు పాటించిన జీవితంలో సగానికి పైగా రోగాలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అసలు ఖర్చు లేకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని , ఆయుష్షును పెంచే సూత్రాలు. అవి. 1) అజీర్ణే భోజనం విషం, అజీర్ణే భేషజ వారి: మనం తిన్న ఆహారం పూర్తిగా అరగకుండా ఎప్పుడు తినకూడదు. తిన్నవి జీర్ణం కాకుండా మళ్ళీ … Read more చాలా మందికి తెలియని 12 ప్రాచీన ఆరోగ్య సూత్రాలు

error: Content is protected !!