రెండు నిమిషాలు నమిలితే చాలు పుచ్చు పన్ను, పంటిగార పోతుంది. రెండు నిమిషాలు నొప్పి ఉన్న జీవితకాల ఫలితం.

Tooth Decay Teeth Cavity Dental Cleaning Teeth Whitening

నేటి మన ఆధునిక జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లు, నాణ్యత  వలన పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు చూద్దామంటే మచ్చుకి కూడా కనిపించరు. ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక సమస్యతో బాధపడుతుంటారు.  కూల్ డ్రింకులు, మైదా, తీపి పదార్థాలు అధికంగా తినడం వలన ఏర్పడే పంటి సమస్యలు , సెన్సిటివ్ నెస్ వలన అనేక మంది పంటిని కోల్పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. శరీరంలో పళ్ళు అతి ముఖ్యమైన అవయవాలు.  ఆహారాన్ని బాగా నమలడానికి సహాయపడి ఆహారం బాగా … Read more రెండు నిమిషాలు నమిలితే చాలు పుచ్చు పన్ను, పంటిగార పోతుంది. రెండు నిమిషాలు నొప్పి ఉన్న జీవితకాల ఫలితం.

error: Content is protected !!