2 నిమిషాల్లో మీ పిప్పి పన్నులో ఉన్న పురుగులు మాయం, ఎంతటి పంటి నొప్పి అయిన మాయం

effective home remedy for toothache and cavities

హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం పంటి నొప్పిని దూరం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన పురాతన కాలం నాటి ఒక చిట్కా గురించి తెలుసుకుందాం. దీని వల్ల కేవలం 5 నిమిషాల్లో పంటి నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు ఏదో ఒక సందర్భంలో పంటి నొప్పి సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏదైనా చల్లని పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ తీపి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ లేదా పుల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ … Read more 2 నిమిషాల్లో మీ పిప్పి పన్నులో ఉన్న పురుగులు మాయం, ఎంతటి పంటి నొప్పి అయిన మాయం

error: Content is protected !!