ఈ మొక్క కనిపిస్తే వేర్లను కూడా వదలకండి ఎందుకంటే

Gaddi chamanthi mokka upayogalu

ప్రియమైన మిత్రులారా .. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి మొక్క ఏదో ఒక విధమైన ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. అందుకే మనం ఎన్నో మొక్కలు గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ మొక్కలలో ఉండే ఔషధ గుణాలు తెలుసుకొని వాటిని మన వైద్యంలో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అలాంటి మొక్కలలో ఒకటైన గడ్డి చామంతిమొక్క గురించి ఈరోజు గురించి తెలుసుకుందాం. దీని ఈ మొక్క శాస్త్రీ య నామం ట్రైడాక్స్ ప్రొకంబన్స్.దీనిని ఇంగ్లీషులో మెక్సికన్ డైసీ, కోట్ బట్టన్స్ అని … Read more ఈ మొక్క కనిపిస్తే వేర్లను కూడా వదలకండి ఎందుకంటే

error: Content is protected !!