మోకాళ్ళలో గుజ్జును రప్పించే మహాబీర విత్తనాల చెట్టు ఇదే

Mahabeera Seeds Beera Ginjalu VanaTulsi Pignut

అనేక ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలున్న మహాబీర విత్తనాలు గురించి మనందరికీ తెలిసిందే వీటిని ఆయుర్వేద షాపుల్లో కొనుక్కునే వాడుతూ ఉంటాం అయితే ఈ చెట్టు గురించి పెద్దగా ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పుడు ఈ చెట్టు గురించి తెలుసుకుందాం ఈ చెట్టును మహాబీర చెట్టు మహావీర తులసి, శీర్ణ తులసి, సీమ తులసి, కొండ తులసి, అడవి తులసి, గంగ తులసి, గంథ తులసి వంటి ప్రాదేశిక పేర్లతో పిలుస్తారు. ఈ మొక్కలు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ చూసినా … Read more మోకాళ్ళలో గుజ్జును రప్పించే మహాబీర విత్తనాల చెట్టు ఇదే

error: Content is protected !!