ఉగాది లోపు ఆవుకు ఇదొకటి తినిపిస్తే చాలు మీరు కుబేరులు అవ్వడం ఎవరు ఆపలేరు

you have do these things before ugadi 2020

ఈ సంవత్సరం ఉగాది ఇది ఏప్రిల్ ఒకటి లేదా రెండు తారీకుల్లో ఎప్పుడు చేసుకోవాలో తెలియక చాలామంది తికమక పడుతున్నారు. అయితే ఏప్రిల్ 1న సూర్యోదయం సమయంలో ఉగాది గడియలు లేకపోవడం వల్ల ఏప్రిల్ 2న మాత్రమే ఉగాదిగా చేసుకోవాలి. ఆ రోజు తప్పకుండా ఉగాది పచ్చడి తిని, పంచాంగ శ్రవణం వినడం తెలుగువారికి అలవాటు. అలాగే ఉగాదిని తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కన్నడ వారు కూడా జరుపుకుంటారు. ఉగాది లోపు గోవులకు ఆహారం తినిపించడం వలన కలిగే … Read more ఉగాది లోపు ఆవుకు ఇదొకటి తినిపిస్తే చాలు మీరు కుబేరులు అవ్వడం ఎవరు ఆపలేరు

error: Content is protected !!