బంగారం కంటే ఎంతో విలువైన మొక్క. పరమ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు నమ్మలేరు

Unknown Facts About Atti Patti Aku

ముట్టుకోగానే ముడుచుకునే టచ్ మీ నాట్ మొక్క  గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు దానిని ముట్టుకొని ఆకులు ముడుచుకు పోతుంటే ఆనందపడిన జ్ఞాపకాలు అందరికీ ఉంటాయి. ఈ మొక్కని అత్తిపత్తి చెట్టు, సిగ్గాకు, నిద్రగన్నిక, నీ సిగ్గు చితకా లాంటి పేర్లతో పిలువబడుతుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం మిమోసా పూడికా.  ఈ మొక్క రోడ్ల పక్కన కంపల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ మొక్కలు ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది. చాలామంది … Read more బంగారం కంటే ఎంతో విలువైన మొక్క. పరమ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు నమ్మలేరు

error: Content is protected !!