వాలెంటైన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా వింటే షాక్

Do you know why we celebrate valentines day

వాలెంటైన్స్ డే ప్రతి  సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 14న జరుగుతుంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంతటా మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రదేశాలలో, సెయింట్ వాలెంటైన్ పేరుతో ప్రియమైన వారి మధ్య మిఠాయిలు, పువ్వులు మరియు బహుమతులు మార్పిడి చేయబడతాయి.  అయితే ఈ మర్మమైన సెయింట్ ఎవరు మరియు ఈ సంప్రదాయాలు ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి?  వాలెంటైన్స్ డే చరిత్ర గురించి తెలుసుకోండి. రోమన్ చక్రవర్తి క్లాడియస్ II భార్యలు మరియు కుటుంబాలతో ఉన్నవారి కంటే ఒంటరి పురుషులు మెరుగైన సైనికులుగా … Read more వాలెంటైన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా వింటే షాక్

error: Content is protected !!