వాతవ్యాధులు మిమ్మల్ని భయపెడుతున్నాయా…… ఇవి చేస్తే వాతం మాయం అవుతుంది.

vaata pains and home remedies to relief

వాతం శరీరంలోని త్రిగుణాలలో ఒకటి. మన శరీరానికి జీవశక్తులను ధారపోసే ఈ త్రిగుణాలు సమతా స్థితిలో ఉంటే మన ఆరోగ్యం కూడా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు గుణాలతో ఏదో ఒక గుణం హెచ్చుతగ్గులు అవుతూ ఉంటే మన శరీరంలో జబ్బులు ఉత్పన్నం అవుతూ ఉంటాయి.  ఈ మూడు గుణాలలో ప్రధానమైన వాతం ఎక్కువైతే ఒళ్ళంతా నొప్పులతో విలవిల్లాడిపోతాము. అయితే ఈ వాతాన్ని ఆమడదూరం తరిమెసే కొన్ని జాగ్రత్తలు మరియు చిట్కాలు చూస్తే ఓస్ ఒంత సులువుగా … Read more వాతవ్యాధులు మిమ్మల్ని భయపెడుతున్నాయా…… ఇవి చేస్తే వాతం మాయం అవుతుంది.

error: Content is protected !!