పందిలో ఉన్న సీక్రెట్. మరి మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం

What should we learn from animals

మనుషులపై అనేక రకాల వైరస్లు దాడి చేస్తుంటాయి. వాటి మూలాలు వెతికినపుడు అవి జంతువుల ద్వారా మనుషులకు వ్యాపించినట్టు తెలుస్తుంది. పందులు, దోమలు, కుక్కలు , గబ్బిలాలు నుండి అనేక రకాల వ్యాధులు వ్యాపిస్తుంటాయి. కానీ ఆ వైరస్లు జంతువులపై ప్రభావం చూపవా అంటే ముఖ్యంగా జంతువుల రక్షణ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా వుంటుంది.  అంతేకాకుండా అవి ఒకసారి దాడి చేసిన వైరస్లతో పోరాడి వాటిని  పూర్తిగా శరీరం నుండి బయటకు పంపిన తర్వాత ఆ వైరస్లు … Read more పందిలో ఉన్న సీక్రెట్. మరి మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం

error: Content is protected !!