గోధుమపిండి ఎక్కువగా వాడుతున్నారా?? ఒకసారి ఈ నిజం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.

Why Is Maida Bad For You Side Effects Of Maida

 మనం తీసుకుంటున్న ఆహారంలో శరీరానికి సరిపడని పదార్థాలు ఉంటాయి. కానీ అవగాహన లేకపోవడం వల్లనో లేదా తినాలనే ఇష్టం వల్లనో తినేస్తుంటాం. అలాంటి పదార్థాలలో గోధుమ పిండి కూడా ఒకటి అంటే ఆశ్చర్యమేస్తుంది కానీ అది నిజం. ముఖ్యంగా గోధుమ పిండిలో ఉండే గ్లూటెన్ అనే ప్రోటీన్ పదార్థం కొంతమందికి సరిపడకపోవడం వలన సీలియాక్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. దగ్గు, జలుబు, ఉబ్బసం లాంటి అలర్జీ వల్ల వచ్చేవి ఎలాగో సీలియాక్ కూడా గోధుమపిండి వంటకపోవడం వల్ల … Read more గోధుమపిండి ఎక్కువగా వాడుతున్నారా?? ఒకసారి ఈ నిజం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.

error: Content is protected !!