500రూపాయలతో చక్కటి చల్లటి ఏసీ! కరెంట్ లేకున్నా పని చేస్తుంది

White paint on terrace tops

  ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ఎండలు వడగాల్పులు విపరీతంగా వుంటాయి. రోహిణి కార్తి వచ్చిందంటే 42 నుండి 47 డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఇలాంటి వేడిని తట్టుకోలేక ఏసీలు కూలర్లు ఉపయోగిస్తాము. కానీ కొంత మందికి ఏసీలు, కూలర్లు కొనుక్కునే స్తోమత ఉండదు. అలాంటి వారు ఎండలకు తట్టుకోలేక, ఏసీలు కూలర్లు కొనుక్కోలేక ఇబ్బంది పడతారు. అలాంటి వారు ఎండాకాలంలో ఈ పని చేసినట్లయితే తక్కువ ఖర్చుతో ఏసీలు కూలర్లు కంటే చల్లగా ఉంటుంది.  వీటి కోసం … Read more 500రూపాయలతో చక్కటి చల్లటి ఏసీ! కరెంట్ లేకున్నా పని చేస్తుంది

error: Content is protected !!