చర్మం కింద ఉన్న కొవ్వుని బ్లేడ్ తో కత్తిరించినట్లుగా కత్తిరిస్తుంది మళ్ళీ కొవ్వు జన్మలో రాదు

Without Exercise How to Lose Belly Fat

 మన శరీరంలో ఎక్కువ ఆహార పదార్థాలను నిల్వచేయడం ఇల్లు పడక వాటిని ఎక్కువగా మార్చి  నిల్వ  చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ శరీర పరిమాణం కూడా పెరుగుతుంది. కొవ్వు నిల్వ ఉండే కొద్ది కోణాల్లో ఒక రకమైన  ఎంజైమ్  రిలీజ్ అవుతుంది.  కొవ్వు కణాల్లో కొవ్వు నిల్వ ఉండే కొద్ది ఇన్ఫ్లమేషన్ కలిగించడానికి కారణం ఈ ఎంజైమ్.  లైపోక్సీనేజ్ ఎంజైమ్  కొవ్వు కణాలులో  ఇన్ఫ్లమేషన్  కలిగించే హార్మోన్. లై ఫాక్స్ న్యూస్ రిలీజ్ అవ్వకుండా … Read more చర్మం కింద ఉన్న కొవ్వుని బ్లేడ్ తో కత్తిరించినట్లుగా కత్తిరిస్తుంది మళ్ళీ కొవ్వు జన్మలో రాదు

error: Content is protected !!