పది సంవత్సరాలుగా ఉన్న షుగర్ వ్యాధిని ఒక రోజులో తగ్గిస్తుంది సర్వరోగ నివారిణి ఇది

Amazing! Aare Donda Uses

పూర్వ కాలంలో సహజంగా చుట్టూ లభించే కాయలు, ఆకులను కూరగా వండుకొని తినేవారు. వాటిలోని ఔషధ గుణాల వలన వ్యాధులను రాకుండా చేసుకునేవారు. అందులో ఆరె దొండ అడవుల్లో లభించే వీటిని సేకరించి కూరగా మరియు పచ్చడిగా చేసుకొని తినేవారు. ఇవి అడవిలోనే కాకుండా పొలాల కంచెల దగ్గర, రోడ్ల పక్కన కనిపిస్తుంటాయి. పల్లెటూరులో, పట్టణాల్లో కూడా చూడవచ్చు. వీటిని ఆరె దొండ,  ఆ దొండ, ఆరు దొండ, గోవింద మొక్క, గోవింద పొద వంటి పేర్లతో … Read more పది సంవత్సరాలుగా ఉన్న షుగర్ వ్యాధిని ఒక రోజులో తగ్గిస్తుంది సర్వరోగ నివారిణి ఇది

error: Content is protected !!