మగవారికి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఈ మొక్క

Gacha kayala upayogalu gachakaya in telugu

చిన్నప్పుడు గచ్చకాయలు ఆడుకునే ఈ చెట్టు కాయలు గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈ చెట్టును గచ్చకాయ చెట్టు అంటారు. ఈ చెట్టు యొక్క కాండం, కాయలు పైన ముళ్ళు ఉండి కాయలు చూడటానికి ఆల్చిప్పల్లా ఉంటాయి. వీటిలో రెండు లేదా మూడు గింజలు ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి గోళీల పరిమాణంలో ఉండి పిల్లలు కచ్చకాయలు, గోలీలు ఆడుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇంకా ఈ చెట్టు మొత్తం ముళ్ళు ఉండటం వలన ఈ చెట్లను పొలాలకి రక్షణగా కంచెలా … Read more మగవారికి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఈ మొక్క

error: Content is protected !!