దీన్ని తాగిన వారికీ హార్ట్ ఎటాక్ రాదు, హార్ట్ ఫెయిల్ కాదు. చెస్టులో పెయిన్, పొట్ట తగ్గుతుంది

How to Control Heart Beat Rate

 గుండె ఆరోగ్యాన్ని బట్టి మన ఆరోగ్యం, ఆయుర్దాయం నిర్ణయించబడుతుంది. మన గుండె నిమిషానికి 72సార్లు కొట్టుకుంటుంది. అంటే గుండె ఒకసారి కొట్టుకోవడానికి 0.8 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. అంటే గుండె రెస్ట్ తీసుకోకుండా పని చేస్తుందా అంటే కాదు. గుండె ఒకసారి కొట్టుకోవడానికి 0.4 సెకన్ల టైం మాత్రమే పడుతుంది. మిగిలిన 0.4 సెకెన్ల టైం రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. గుండె రెస్ట్ లేకుండా పని చేయలేదు. గుండె నిముషానికి 150-250సార్లు కొట్టుకుంటే దానిని SPT అంటారు. సాధారణంగా … Read more దీన్ని తాగిన వారికీ హార్ట్ ఎటాక్ రాదు, హార్ట్ ఫెయిల్ కాదు. చెస్టులో పెయిన్, పొట్ట తగ్గుతుంది

error: Content is protected !!