ఈ 2 పదార్థాల సహాయంతో తలనొప్పి మరియు మైగ్రేన్ సులభంగా మాయమైపోతుంది | Migraine Headache Reducing Tips

how to cure a migraine headache naturally

ప్రతిఒక్కరు  ఏదొక సమయంలో తలనొప్పి తో బాధపడే ఉంటారు. ప్రధానంగా తలనొప్పి కి కారణం ఒత్తిడి, ఎక్కువగా అలసిపోవడం లేదా సరైన భంగిమలో పడుకోకపోవడం, మరియు సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం, తినేతాగే పదార్థాలలో మార్పులు రావడం కూడా కారణం కావచ్చు. ఒక్కోసారి దగ్గు, జలుబు‌, జ్వరం  లాంటి ఇన్పెక్షన్ కూడా తలనొప్పి కి కారణమవుతాయి. ఇలాంటి సాధారణ తలనొప్పి కొంతసేపటికి ఉపశమనం ఉంటుంది. కానీ ఎక్కువ సేపు లేదా రోజుల పాటు ఉంటే అది మైగ్రేన్ తలనొప్పి … Read more ఈ 2 పదార్థాల సహాయంతో తలనొప్పి మరియు మైగ్రేన్ సులభంగా మాయమైపోతుంది | Migraine Headache Reducing Tips

error: Content is protected !!