ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు విరిగితే భయపడకుండా ఇలా చేయండి.

How to cure fractures at home

ప్రమాదం ఏదైనా జరిగినడు ఒకోసారి చిన్న చిన్న దెబ్బలతో బయటపడతాము. కొన్నిసార్లు ఎముకలు విరుగుతుంటాయ్. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో చాలా మందికి అనుభవమే జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా. అయితే కాస్త ప్రమాద పనులు చేసేవాళ్ళలో ఎముకలు విరగడం అనేది ఎక్కువ. ఈ ఎముకలు విరగడం అనేది జరగగానే కట్టు కట్టడం అవసరం అయితే ఆపరేషన్ చేయడం వంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా హాస్పిటల్ కు వెళ్లి వైద్యుని ద్వారా చేయించుకునేవే.  కానీ ఇలా … Read more ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు విరిగితే భయపడకుండా ఇలా చేయండి.

error: Content is protected !!