ఎంత నల్లగా ఉన్న చేతులైనా సరే ఇలా చేస్తే తెల్లగా మారిపోతాయి.

Instant Hands Whitening home remedies

కొంతమందికి ముఖం చాలా తెల్లగా మెరిసిపోతూ వుంటుంది. కానీ చేతులు నల్లగా మారిపోయి ఉంటాయి. దీనికి కారణం ముఖానికి ఎండవలన టాన్ పట్టేసి ఫేస్ ప్యాక్లతో మనం ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ చేతులను అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటాం. దీని వలన చేతులు నల్లగా మారిపోతాయి. మనం దీనికి ఒక చిట్కాతో మంచి మెరుపును అందించవచ్చు.  దాని కోసం మనం ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా నీటిని తీసుకొని అందులో బాడీ స్క్రబ్ చేయడానికి ఉపయోగించే క్లాత్ … Read more ఎంత నల్లగా ఉన్న చేతులైనా సరే ఇలా చేస్తే తెల్లగా మారిపోతాయి.

error: Content is protected !!