జున్ను ఆరోగ్యానికి ఎంత వరకు మంచిది?? ఒకసారి చదివి చూడండి.

Medicinal Uses of Junnu or Colostrum Milk

వులు లేదా గేదెలు ఈనిన మూడు నుండి వారం రోజుల వరకు వచ్చే ముర్రుపాలను జున్ను పాలని పిలుస్తారు. వీటిలో పచ్చదనం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి. ఈ ముర్రుపాలలో మాములు పాలు, పంచదార లేక బెల్లం కలిపి కాచినప్పుడు గట్టిపడి గడ్డగా, మృదువుగా తయారవుతుంది. దీనినే జున్నుగా పేర్కొంటాము. ఈ జున్నులో కేలరీలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. అలాగే ఇందులో బెల్లం కలిపి జున్నుగా చేయడమనే చర్య వల్ల కూడా జున్ను లో … Read more జున్ను ఆరోగ్యానికి ఎంత వరకు మంచిది?? ఒకసారి చదివి చూడండి.

error: Content is protected !!