ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు పొడవు పెరగడం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు.

10 food items will increase kids height

పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ కాలం తో పాటు పెద్దవాళ్లవుతుంటే తల్లిదండ్రుల సంతోషం వర్ణనాతీతం. అయితే పెద్దవాళ్ళు అవుతుంటేనే కాదు దానికి తగ్గట్టు లావు, ఎత్తు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు బెంగ పడిపోతారు.  తల్లిదండ్రులు శారీరకంగా పొడవు ఉన్నా వారి పిల్లలు కొందరు పొడవు పెరగరు. మరికొందరు తల్లిదండ్రులు పొట్టిగా ఉన్నా కొందరు పొడవు పెరిగిపోతారు. అందుకే మరి పొడవు పెరగం అనేది కేవలం జన్యువుల వల్ల సంభవించేది కాదు. అయితే మరి ఎలా అని మీకు అనిపిస్తుందా?? ఒక్కసారి … Read more ఇలా చేస్తే మీ పిల్లలు పొడవు పెరగడం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు.

error: Content is protected !!