కోటయ్య మరణానికి అసలు కారణం Anandayya Friend Reaction on Kotaiah | Krishnapatnam Ayurvedam

Anandayya Friend Reaction on Kotaiah Krishnapatnam Ayurvedam

ఈరోజు తెల్లవారుజామున కోటయ్య అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. అతనికి ఏదైతే ఒక నిమిషానికి సంబంధించి ఆరోజు వీడియో రిలీజ్ చేస్తే అది వైరల్ అయింది. ఆనందయ్య మందు తీసుకోవడం వలన బాగున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది అది బాగా వైరల్ అయింది. ఈ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఆ రోజు 20వ తేదీ ఆయన వచ్చింది కేవలం కంటి చుక్కలకు మాత్రమే అప్పటికే ఆయనకు క*రోనా  తగ్గిపోయింది. ఇన్ఫెక్షన్ విపరీతంగా ఉండి ఆక్సిజన్ లెవెల్ పడిపోవడం వలన … Read more కోటయ్య మరణానికి అసలు కారణం Anandayya Friend Reaction on Kotaiah | Krishnapatnam Ayurvedam

error: Content is protected !!