ఈ ఒక్క ఆకుతో కిడ్నీలు లివర్ లంగ్స్ మొత్తం శుభ్రం అయిపోతాయి

Health benefits of Life plant

రణపాల ఈ మధ్యకాలంలో అందరికీ ఈ ఆకుల ఔషధగుణాలు గురించి ఆసక్తి వచ్చింది. దీని యొక్క అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఈ మొక్కను ఇంట్లో కూడా పెంచుకునేలా చేసింది. ఇవి పొలాల దగ్గర, కొండల దగ్గర కూడా పెరుగుతుంటాయి. ఇంట్లో పెంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నర్సరీలలో అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఒక ఆకును తెంపి మట్టిలో వేయడం వలన కూడా కొత్త మొక్కలు వచ్చే ఈ మొక్క చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది. దీని శాస్త్రీయ నామం బ్రయోఫిలమ్ పిన్నటం. … Read more ఈ ఒక్క ఆకుతో కిడ్నీలు లివర్ లంగ్స్ మొత్తం శుభ్రం అయిపోతాయి

error: Content is protected !!