కోమలమైన గులాబీ రేకుల వంటి పెదవుల కోసం ఇలా చేయండి.

natural remedies for pink lips

మగువ శరీరంలో ప్రతిదీ ఒక కళాత్మకత నింపుకున్నదే. ముఖాన్ని చంద్ర బింబం తో పోల్చినా, ముక్కును సంపెంగ తో పోల్చినా, కళ్ళను చేపతో ఉపమానం చేసినా పెదాలను గులాబీ రేకులతో జత చేసినా అన్ని కూడా అద్దం లా మెరిసే చందమామ లాంటి ముఖాన్ని మన ముందు సాక్షాత్కరించేదే. అయితే చాలా మందిలో ఇబ్బంది పెట్టేవి పెదవులు. చాలా సున్నితమైన చర్మపు పొరను కలిగి ఉండే పెదవులు పొడిబారడం, నల్లగా తయారవడం వల్ల ముఖంలో అందం కాసింత … Read more కోమలమైన గులాబీ రేకుల వంటి పెదవుల కోసం ఇలా చేయండి.

error: Content is protected !!