ఈ చెట్టు మీ ఊర్లో ఉందా ? ఐతే ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఈ వీడియో చూడండి! | Lotta Peesu Plant | Ipomoea Carnea

Lotta Peesu Plant ipomoea Carnea Benefits

రబ్బరు చెట్లు ప్రతి ఊరిలో వందల సంఖ్యలో కనిపించే రబ్బరు చెట్లగురించి తెలుసుకుందాం. కాలవలు, చెరువుల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ చెట్లు విషపూరితం. కానీ ఆయుర్వేద చికిత్సలో ఈ చెట్లను ఎక్కువగా పైపూతగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ చెట్లను రబ్బరు చెట్లు,లొట్టపీసు చెట్లు, పాలసముద్రపు చెట్లు అంటారు. ఇవి కాన్వవులేసీ కుటుంబానికి చెందినవి. వీటి శాస్త్రీయనామం ఐఫోమియా కార్నియా. ఎక్కడైతే నీరు నిలవుంటే అక్కడ ఈ మొక్కలు విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. ఈ చెట్లను ముందు కాలంలో ఇంటికి రక్షణగా … Read more ఈ చెట్టు మీ ఊర్లో ఉందా ? ఐతే ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఈ వీడియో చూడండి! | Lotta Peesu Plant | Ipomoea Carnea

error: Content is protected !!