1 స్పూన్ తింటే చాలు మీ పిల్లల మెదడు కంప్యూటర్ కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది..

how to increase brain power home remedies

హలో ఫ్రెండ్స్.. కొందరికి ఏదైనా వెంటనే గుర్తుకు వస్తుంది మరికొందరికి మెదడులో యెంత మననం చేసుకున్న గుర్తుకురాదు. ఇలాంటి సమస్య ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా ఉందిని అంటూ ఉంటారు. అలాగే కొందరికి మతిమరుపు కూడా ఉంటుంది. ఈ సమస్య ఈ రోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం లేదా వారి చేసే పనిలో ఏకాగ్రత తగ్గిపోవటం.. విద్యార్థులకైతే చదివింది అస్సలు గుర్తు ఉండదు. పెద్ద వారికి కూడా వయసు పెరిగే కొద్దీ … Read more 1 స్పూన్ తింటే చాలు మీ పిల్లల మెదడు కంప్యూటర్ కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది..

error: Content is protected !!