ఎక్కడైనా ఇవి కనిపిస్తే అస్సలు వదలకండి

acacia nilotica nalla thumma plant medicinal uses

ఎముకల్లో అరిగి పోయిన గుజ్జు తిరిగి పెరిగి మెడనొప్పి, నడుము నొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పులు రాకుండా చేయడంలో అద్భుతంగా పనిచేసే ఒక ఆయుర్వేద చిట్కా గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ చిట్కా మనకి అన్ని ఆయుర్వేద షాపుల్లో దొరికే పదార్థాలతోనే చేసుకోవచ్చు లేదా మనందరికీ ఊరిలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అదే నల్ల తుమ్మ చెట్టు.  ఈ చెట్టు ప్రతి పల్లెటూర్లలోనూ కంచి కోసం లేదా మేకలకు ఆహారంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఈ చెట్టుకు పదునైన ముళ్ళు పసుపు … Read more ఎక్కడైనా ఇవి కనిపిస్తే అస్సలు వదలకండి

error: Content is protected !!