అతి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులకు ఇలా చెక్ పెట్టండి

Eating these foods will cure health problems

టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్ ఏదైనా సరే వంటకం బాగుంటే కుమ్మేస్తాము. ఇంకా మనకు బాగా నచ్చిన కూర ఏదైనా ఉంటే అపుడు తినే లెవల్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అయితే ఇలా ఎక్కువ తినేసాక కడుపు భారంతో బాధపడటం, తిన్న పదార్థం అరగకపోవడం ఇంకా త్రేన్పులు, పైత్యం లాంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. కేవలం భోజనం విషయమే కాదు ఎన్నో రకాల పళ్ళు, ఆహారపదార్థాలు కూడా ఇబ్బంది పెట్టేస్తాయి. అయితే ఇలా అతిగా తిన్నపుడు కలిగే ఇబ్బందులను సరిచేయడానికి … Read more అతి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులకు ఇలా చెక్ పెట్టండి

error: Content is protected !!