ఉల్లిపాయ 🌰😱 తినే ప్రతిఒక్కరూ ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడండి.. onion benefits and facts

onion benefits and facts

బిర్యానీ తింటే పక్కనే ఉల్లిపాయ ఉండాల్సిందే చాలామందికి. అందులోనూ పచ్చి ఉల్లి చేసే మేలు చాలా ఎక్కువ. అందుకే ఉల్లికి భారతీయ వంటల్లో ఉల్లికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పచ్చి ఉల్లిపాయను తినేవారు ఈ కింది సమాచారం తెలుసుకోండి. ఉల్లిని కోసినపుడు అందులోనుండి కొన్ని ఎంజైమ్స్తో పాటు ఘాటైన సల్ఫర్ కూడా బయటకు వస్తుంది. అందుకే కళ్ళు మండుతాయి. ఉల్లిపాయను శతాబ్దాల క్రితం నుండి వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గుజరాత్, ఉత్తర ప్రదేశ్, బీహార్ … Read more ఉల్లిపాయ 🌰😱 తినే ప్రతిఒక్కరూ ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడండి.. onion benefits and facts

error: Content is protected !!