4సార్లు త్రాగితేచాలు‌,90ఏళ్ళువచ్చిన గుర్రంలా చేస్తారు, కీళ్లనొప్పి‌,మోకాళ్ళనొప్పి,వెన్నునొప్పి,నీరసం

phool makhana lotus seeds health benefits

తామరపూలు కొలను అందాలను పెంచుతాయి. తెలుపు, ఎరుపు రంగులలో కనులకువిందు చేస్తుంటాయి. అలాంటి తామరపూలనుండి తీసిన గింజలు మనిషి శరీరానికి అందంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా చేకూర్చుతాయి. ఈ తామరగింజలను పచ్చివి లేదా ఎండిన గింజలతో వంటలు చేసి తింటారు. ఫూల్ మఖానాగా  సూపర్ మార్కెట్లో దొరికే వీటి వంటలకు ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రత్యేకత ఉంది. దేవుడి ప్రసాదానికై వీటితో చేసే కీర్ (పాయసం) రుచితో పాటు అనేక ఆరోగ్య లాభాలను కలిగి ఉంటుంది. మరింత సమాచారం కోసం … Read more 4సార్లు త్రాగితేచాలు‌,90ఏళ్ళువచ్చిన గుర్రంలా చేస్తారు, కీళ్లనొప్పి‌,మోకాళ్ళనొప్పి,వెన్నునొప్పి,నీరసం

error: Content is protected !!