ఈ చెట్టు కనిపిస్తే వెంటనే ఇలా చేయండి ఈ విషయం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు

facts About Phyllanthus Reticulatus plant

సిరా కాయలు గురించి పల్లెల్లో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసే ఉంటుంది. నీలంగా, చిన్నచిన్నగా ఉండే ఈ కాయలు చిన్నతనంలో నలిపి వీటి వలన వచ్చే రంగుతో రాసుకుంటూ ఉండేవారు. వీటి పండ్లను తినడం వలన నాలుక నీలంగా మారితే అది చూసి పిల్లలు సంతోషపడేవారు. అలాంటి ఈ చెట్టు ఆకులు, కాయలు అనేక ఆయుర్వేద చికిత్సా గుణాలను కలిగి ఉంటాయి అని చాలా మందికి తెలీదు. వీటిని ఉపయోగించి అనేక రకాల వ్యాధులను తగ్గించుకోవచ్చు.  ఈ … Read more ఈ చెట్టు కనిపిస్తే వెంటనే ఇలా చేయండి ఈ విషయం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు

error: Content is protected !!