మీ చర్మ సోయగానికి … కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు

3 simple home remedies to get fair skin

అందంగా ఉండాలన్న కోరిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది.. కొందరికి అందమైన కళ్ళు ఉంటె, మరి కొందరికి అందమైన ముఖం ఉంటుంది… ఇలా అందాన్ని వర్ణిస్తుంటాము. కాని అందమైన చర్మమే అసలైన అందమని నిపుణుల అభిప్రాయం. ఈ చర్మ సౌందర్యం సొంతం కావాలంటే, కోరిక ఒకటే ఉంటె సరిపోదు.. చర్మం పైన శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. బాహ్య సౌందర్యం కావాలంటే.. అంతర్గతంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఇది ఎలా వస్తుంది? మంచి ఆహరం, ఆనందంగా ఉండటం, … Read more మీ చర్మ సోయగానికి … కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు

error: Content is protected !!